Thông tin chuyên gia

Luật sư -Trần Hoa Xuân

Tốt nghiệp Cử nhân Luật học tại Đại học Luật Hà Nội. Luật sư Trần Hoa Xuân có hơn 5 năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực về đất đai, dự án bất động sản, xây dựng và cơ sở hạ tầng, M&A, thuế, tài chính, lao động và quản trị nội bộ doanh nghiệp, tại vị trí chuyên viên pháp chế và trưởng phòng pháp chế doanh nghiệp.